საინფორმაციო კამპანია სოფელ კაბალის ბაზარში

შეხვედრის მიზანი იყო ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირება თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის შესახებ.