ჩვენ შესახებ

ლელიანის ზრდასრულთა განთლების ცენტრი საქმიანობს კახეთის რეგიონში. პროფესიული და პიროვნული უნარების განვითარების  ხელშეწყობის მიზნით იგი ეწევა ზრდასრულთა არაფორმალურ  განათლებას. ორგანიზებას უწევს სხვადასხვა სახის კულტურულ თუ სპორტულ პროგრამებს. სამოქალაქო ჩართულობის გასაზრდელად ახორციელებს ადგილობრივი თემების ინტერესთა დაცვის კამპანიებს.

ლელიანის ზრდასრულთა განთლების ცენტრი 2013 წელს დააფუძნა DVV International-მა სათემო ფონდ ,,ლელი“-სთან თანამშრომლობით და დღემდე სამიზნე ჯგუფების  გააქტიურებით, პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევის გაძლიერებით ზრდის თემის ეკონომიკურ კეთილდღეობას და მათი საზოგადოებრივ პროცესებში ჩართვით თემის განვითარებაზე მუშაობს.

ცენტრის დაფუძნებიდან დღემდე ცენტრის პროგრამებში და სერვისებში ჩართული იყო 17886 ადამიანი.

ცენტრის მიმართულებები

პროფესიული განვითარების პროგრამა

პროგრამის მიზანია პროფესიული კურსების შეთავაზებით ზრდასრული მოსახლეობის განვითარება და ეკონომიკური გაძლიერება.

სამოქალაქო განათლების პროგრამა

პროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო აქტივობების შეთავაზებით მოსახლეობის სამოქალქო პასუხისგებლობის და ჩართულობის ზრდა.

კულტურული და შემეცნებითი პროგრამა

პროგრამის მიზანია მოსახლეობის შემოქმედებითი პოტენციალის განვითარება სოფლად აქტიური ცხოვრების მხარდასაჭერად.

ახალგაზრდული და სპორტული პროგრამა

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდების გააქტიურება და თემის მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.

მიმდინარე აქტივობები

სერვისები

ჩვენი გუნდი

წარმატებული ისტორიები

სათემო ფონდი ``ლელი``

დაარსებულია 2006 წელს და მის მიერ განხორციელებული პროგრამები და აქტივობები მიმართულია მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელი მოსახლეობის გააქტიურებაზე და სამოქალაქო პასუხისგებლობის გაზრდაზე.

Kakheti Village Tours

Kakheti village tours არის ,,ლელი“-ს მომავალი სოციალური საწარმო, რომელიც  ჩამოყალიბების პროცესშია. მის მიზანს წარმოადგენს სოფლად საოჯახო ტურიზმის განვითარება ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის.

ლელის თაფლი

ეს არის ფუტკრის მეურნეობა, რომელსაც სათემო ფონდი “ლელი” 2011 წლიდან ეწევა, 2017 წლის შემდეგ დამოუკიდებელი ბიზნესია და მისი შემოსავლების სრული რეინვესტირება ხდება საგანმანათლებლო პროგრამებში.

დაგვიკავშირდით

მისამართი

2707, ლაგოდეხი

სოფელი ლელიანი

ტელეფონის ნომერი

+995 551 42 45 26

+995 599 18 78 21

ელ-ფოსტა

info@leli.ge

lelige.info@gmail.com

FACEBOOK

ლელიანის ზრდასრულთა

განათლების ცენტრი

დაინტერესების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით

გაგზავნა