გრაფიკული დიზაინის ონლაინ კურსზე რეგისტრაცია

2021 წლის 1 თებერვლიდან ლელიანის ზრდასრულთა განათლების ცენტრში განხორციელდება გრაფიკული დიზაინის ონალინ კურსი.
კურსი იწყება 2021 წლის 21 იანვარს.