მრავალფეროვნების შუქნიშანი

შემოდგომის მიწურულს ახალგაზრდები ლელიანის Zoom-ის პლატფორმაზე მრავალფეროვნებაზე სასაუბროდ შეიკრიბნენ. იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენი ქვეყანა მრავალფეროვანია თავისი მრავალრიცხოვანი ეთნიკური ჯგუფებით, ამ საკითხებზე მუდმივად უნდა ხორციელდებოდეს საგანმანათლებლო და შემოქმედებითი აქტივობები.