საინფორმაციო შეხვედრა ჭრა-კერვის კურსისთვის

შპს ,,კარტლის აგროსისტემები”-ს ინიციატივითა და ლელიანის ზრდასრულთა განათლების ცენტრის მხარდაჭერით ლელიანში მცხოვრებ ფერმერებისთვის 19 თებერვალს გამართა ტრენინგი და საინფორმაციო შეხვედრა ბოსტნეული კულტურების მოვლა-მოყვანა და მავნებელ-დაავდებებთან ბრძოლის შესახებ.

ახალი კურსი – სამზარეულო საქმე

შპს ,,კარტლის აგროსისტემები”-ს ინიციატივითა და ლელიანის ზრდასრულთა განათლების ცენტრის მხარდაჭერით ლელიანში მცხოვრებ ფერმერებისთვის 19 თებერვალს გამართა ტრენინგი და საინფორმაციო შეხვედრა ბოსტნეული კულტურების მოვლა-მოყვანა და მავნებელ-დაავდებებთან ბრძოლის შესახებ.

მსუბუქი სამკერვალო ნაწარმის დამზადება

შპს ,,კარტლის აგროსისტემები”-ს ინიციატივითა და ლელიანის ზრდასრულთა განათლების ცენტრის მხარდაჭერით ლელიანში მცხოვრებ ფერმერებისთვის 19 თებერვალს გამართა ტრენინგი და საინფორმაციო შეხვედრა ბოსტნეული კულტურების მოვლა-მოყვანა და მავნებელ-დაავდებებთან ბრძოლის შესახებ.

ბუღალტერიის კურსის შეხვედრა

შპს ,,კარტლის აგროსისტემები”-ს ინიციატივითა და ლელიანის ზრდასრულთა განათლების ცენტრის მხარდაჭერით ლელიანში მცხოვრებ ფერმერებისთვის 19 თებერვალს გამართა ტრენინგი და საინფორმაციო შეხვედრა ბოსტნეული კულტურების მოვლა-მოყვანა და მავნებელ-დაავდებებთან ბრძოლის შესახებ.