ტრენინგი სასოფლო მეურნეობის საკითხებზე

შპს ,,კარტლის აგროსისტემები”-ს ინიციატივითა და ლელიანის ზრდასრულთა განათლების ცენტრის მხარდაჭერით ლელიანში მცხოვრებ ფერმერებისთვის 19 თებერვალს გამართა ტრენინგი და საინფორმაციო შეხვედრა ბოსტნეული კულტურების მოვლა-მოყვანა და მავნებელ-დაავდებებთან ბრძოლის შესახებ.

პოზიტიური მშობლობა

2019 წლის იანვრიდან ივნისის ჩათვლით ცენტრის მიერ ხორციელდება პროექტი “პოზიტიური მშობლობა”. პროექტში მონაწილეობას იღებდნენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში და სკოლებში დასაქმებული პედაგოგები, მშობლები, მეთოდისტები, აღმზრდელები და თანაშემწეები.

ზრდასრულების ინგლისური ენის კურსი

2019 წლის  6 სექტემბერს, 15:00 საათზე  განხორციელდება საინფორმაციო შეხვედრა ინგლისური ენის 1 საფეხურის ჯგუფში რეგისტრირებული მსმენელებისთვის სასწავლო პროცესის დასაგეგმად. უნდა შეთანხმდეს მეცადინეობის ფორმატი, დაწყების თარიღი,  სასწავლო დღები და ხანგრძლივობა.

,,დაზოგვის თამაში“

ლელიანის ზრდასრულთა განათლების ცენტრში 2019 წლის 27 აგვისტოს დაგეგმილია ,,დაზოგვის თამაში“, რომელიც მიზნად ისახავს, ფინანსური წიგნიერების დონის გაზრდას ახალგაზრდებში და დაზოგვის კულტურისა და უნარ-ჩვევის გამომუშავება-ამაღლებას. 
თამაშის ფორმატის მიხედვით მონაწილეები სწავლობენ ბიუჯეტის განკარგვას.

,,შეგირდობიდან ოსტატობამდე”

2019 წლის 20 აგვისტოდან ცენტრის მიერ დაიწყება პროექტის ,,შეგირდობიდან ოსტატობამდე” განხორციელება, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების  და დამზადების სასწავლო აქტივობები, მარკეტინგის თემაზე ტრენინგები და კონსულტაციები მცირე ბიზნესის წამოწყების და მართვის საკითხებზე.