მოხალისეთა ინკუპატორი _ მიზანი თემში მცხოვრები ახალგაზრდების გაქტიურება, მხარდაჭერა და წახალისება საკუთარი იდეების რეალიზებისთვის და მოხალისეობრივი საქმიანობის განხორციელებისთვის. ინიციატორი ლელიანის ზრდასრულთა განათლების ცენტრის ადმინისტრაცია, დონორი dvv international.