სამართლებრივი კონსულტაცია – მიზანი თემის მოსახლეობას მათთვის პრობლემურ და აქტუალურ საკითხებზე პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად შევთავაზოთ უფასო იურიდიული კონსულტაცია და მომსახურება, ტექნიკური მხარდაჭერა და სხვ.