სამეწარმეო საქმიანობაში კონსულტირება _ მიზანი თემში მეწარემობით დაკავებული, ან დაინტერესებული პირების ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა. სამეწარმეო საქმიანობით დაკავებული პირებისთვის საბუღალტრო საქმიანობაზე და ონლაინსერვისებზე ხორციელდება კონსულტაციები. სამეწარმეო საქმიანობის წამოწყების მსურველებისთვის კი ხორციელდება ბიზნეს პროექტის მომზადების ტრენინგები და ხდება ინფორმირება საგრანტო პროგრამების შესახებ.