სემინარი დასაქმების კომპეტენციებზე

შეხვედრა გაიმართა ონლაინ, ZOOM-ის პლატფორმის მეშვეობით, ახალგაზრდული პროგრამის ფარგლებში.

განხილული თემები შეეხებოდა:
თვითპრეზენტაციის მნიშვნელობას სამსახურის მოძიების პროცესში